Jankovský potok

17. března 2010 v 12:30 | Rodman |  Lokality
Tak se učím dělat s novým fotoeditorem,u starýho mi skončila trial verze,ale už jsem to dokázal vyřešit,tak si dva dny hraju s pár fotkama a přišlo mi líto je sem nedat i když kompozičně nic moc nejsou.Nakonec jsem to vymyslel tak,že založím rubriku lokality,což jsem postupem času stejně chtěl udělat a fotky budou součástí.První lokalitou bude Jankovský potok kde jsem se v pondělí zastavil juknout na Skorce vodní-na focení byli daleko a měl jsem málo času,tak jsem aspoň udělal fotky okolí.Ta panoramka se mi momentálně hodně líbí,ale vynikne až po rozkliknutí a ty další dvě jsou spíš jen tak na doplnění aby to mělo nějakou jednotnou grafickou tvář,když budu mít lepší tak je vyměním případně doplním.Takže zde ja pár moudrých slov stažených z netu a nějaká ta fotka...
Okolí Jankovského potoka u Zachotína


Chráněné území zahrnuje tok a údolní nivu Jankovského potoka od jeho pramenu u obce Jankov po osadu Hojkovy v délce přibližně 13 km. Předmětem ochrany je oligotrofní (na živiny chudé) společenstvo vodního toku v čele s perlorodkou říční (Margaritifera margaritifera) a navazující luční a rašelinná společenstva s vzácnými a ohroženými druhy rostlin a živocichů.

V okolí vodního toku se vyskytují olšovo-jasanové luhy a iniciální stádia olšin na bývalých loukách. Díky přirozenému charakteru toku a údolní nivy se na lokalitě zachovala dnes vzácná oligotrofní společenstva ostřicových mokřadu, vlhkých a rašelinných luk, olšin a rákosin. Vegetaci mokřadních luk tvoří ostřicovo-mechová společenstva svazu Caricion fuscae a vlhké pcháčové louky svazu Calthion. Na podmáčených místech jsou vytvořeny ostrůvky vysokých ostřic a fragmenty přechodových rašeliništ.
Ze vzácných druhů zde byly zaznamenány rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa) a tolije bahenní (Parnassia palustris).

Ze zoologického hlediska je nejvýznamnější unikátní populace kriticky ohrožené perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Horní povodí Jankovského potoka představuje jedinou známou lokalitu jejího výskytu na Českomoravské vysočině a jednu z posledních v celé ČR. Populace perlorodky říční je ve stavu, kdy bez aktivní pomoci pravděpodobně již není schopna se sama dostat na úroveň nutnou pro samostatnou trvalou existenci. Vzhledem k nízké početnosti populace, nepříznivé věkové struktuře a vzhledem k narušení reprodukčních schopností jedinců nemá již tato populace i při pozitivní změně prostředí bez aktivní podpory šanci přežít. Na vhodné místo toku byly v roce 2005 vysazeny 8-leté perlorodky z izolátu odchovaného na Blanici, v počtu 40 kusu.
Ve vodním toku se vyskytuje také mihule potoční (Lampetra planeri), vranka obecná (Cottus gobio) a rak říční (Astacus astacus). Ve vodních plochách se vyskytuje napr. čolek horský (Triturus montanus) a čolek obecný (Triturus vulgaris), na vlhkých lukách se vyskytuje např. bekasina otavní (Gallinago gallinago), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a další.

Území je přístupné z obce Jankov, kde se západně od obce nachází v široké nivě potoka komplex mokřadních stanovišť a vodních ploch. Směrem severním se chráněné území zužuje na vlastní tok Janovského potoka. Charakter toku je pak možné sledovat ze silnic a cest křižujících potok a vedoucích z obcí Vyskytná, Mysletín a Zachotín.

Uznávám že popis je trochu obsažnější a odbornější,na druhou stranu už není potřeba hledat víc.Vše důležité se sem doufám vešlo... Jenom doplním že z dalších ptačích druhů jsou jinde uváděni ledňáček říční(Alcedo atthis), skorec vodní(Cinclus cinclus), konipas horský(Motacilla cinerea), střízlík obecný(Troglodytes troglodytes), čáp černý(Cicconia nigra), ťuhýk obecný(Lanius collurio) a ťuhýk šedý(Lanius excubitor).

Lokalita skorce vodního
Z okolí potoka
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama